D04 ÖZEL SERİ TERMİNAL ( KLEMENS ) KUTUSU

D04 ÖZEL SERİ KLEMENS KUTUSU

Günümüzde güvenlik açısından zorunlu tutulan terminal kutu ve panoları, trafo merkezleri, kontrol panelleri, aydınlatma, havalandırma ve makine alanlarında, kablolar arası geçişlerin ve bağlantılarının yapıldığı, kabloların belirli bir düzen içerisinde gruplanıp toplandığı destek kutuları ve panolarıdır. Panolar, klemens gruplarının besleme şekillerine göre yanlarda, alt veya üst kısımlarda, hızlı ve kolay montajlanabilir biçimde tasarlanmıştır. Bu serideki terminal kutuları, daha çok toz, nem veya suya maruz kalan ortamlarda tercih edilmektedir. Koruma sınıfı diğer panolara göre daha yüksektir. 

 D04-E EKONOMİK KLEMENS KUTUSU MODELLERİMİZ;

  • Ekonomik Klemens Kutusu
  • Özel Seri Klemens Kutusu