KIşISEL VERILERIN KORUNMASı

Dorlion Metal

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dorlion Metal (“Dorlion Metal” olarak anılacaktır.)tarafından hazırlanmıştır.

Dorlion Metal olarak https://www.dorlionmetal.com/ adresli internet sitesi (“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası (“Politika”), Dorlion Metal tarafından yönetilen Site için geçerli olup, çerezler Politika’da açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Bu Politika’nın amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki çerezler için kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri her zaman açık rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya açık adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı https://www.dorlionmetal.com/ tarafından erişilebilmektedir.

Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup, neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb.) ile Dorlion Metal bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerez Tipleri:

 • Sahipliklerine göre:
  • Birinci Taraf Çerezler
   Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya Dorlion Metal tarafından cihaza yerleştirilmektedir.
  • Üçüncü Taraf Çerezler
   Dorlion Metal ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
 • Aktif olduğu süreye göre:
  • Oturum Çerezleri
   Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.
  • Kalıcı Çerezler
   Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.
 • Kullanım amaçlarına göre:
  • Zorunlu Çerezler
   Web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir.
  • İşlevsel (Tercih) Çerezleri
   Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.
  • İstatistik Çerezleri
   Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.
  • Pazarlama Çerezleri
   İlgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki alakalı reklamları göstermek amacıyla faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılabilen çerezlerdir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Performans / Analitik çerezler, internet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup, bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Çerez İsmi

Çerez Kullanım Amacı

Çerez Tipi

Çerez Süresi

PHPSESSID

Bu çerez; sayfa istekleri arasında kullanıcı oturumunun durumunu korur.

Gerekli

Oturum süresi boyunca

test_cookie

Bu çerez; kullanıcı tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır.

Gerekli

1 gün

countryCode

Bu çerez; ziyaretçi tarafından seçilen, tercih edilen ülke ayarını belirlemek için kullanılır.

Tercih

29 gün

_ga

Bu çerez; ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder. Google Analytics altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verileriniz yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

İstatistik

2 yıl

_gat

Bu çerez; istek oranını azaltmak için Google An analytics tarafından kullanılır. Google Analytics altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verileriniz yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

 

İstatistik

1 gün

_gid

Bu çerez; ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder. Google Analytics altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verileriniz yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

 

İstatistik

1 gün

_hjAbsoluteSessionInProgress

Bu çerez; bir web sitesinin farklı ziyaretçiler tarafından kaç kez ziyaret edildiğini saymak için kullanılır. Ziyaretçiye bir kimlik atayarak, ziyaretçinin iki kez kayıt olmamasını sağlar.

 

İstatistik

1 gün

_hjFirstSeen

Bu çerez; ziyaretçinin web sitesini daha önce ziyaret edip etmediğini veya sitede yeni bir ziyaretçi olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

İstatistik

1 gün

_hjIncludedInPageviewSample

Bu çerez; kullanıcı gezinme ve etkileşimlerinin web sitesinin veri analizine dahil edilip edilmediğini tespit etmek için kullanılır.

İstatistik

1 gün

_hjIncludedInSessionSample

Bu çerez; ziyaretçilerin web sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Bu, dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır.

İstatistik

1 gün

_hjSession_#

Bu çerez; ziyaret sayısı, harcanan ortalama süre ve okunan sayfalar gibi ziyaretçinin web sitesine yaptığı ziyaretlere ilişkin istatikleri toplar.

İstatistik

1 gün

_hjSessionUser_#

Bu çerez; ziyaret sayısı, harcanan ortalama süre ve okunan sayfalar gibi ziyaretçinin web sitesine yaptığı ziyaretlere ilişkin istatikleri toplar.

İstatistik

1 yıl

_hjTLDTest

Bu çerez; kullanıcıların web sitesindeki davranışlarına ilişkin istatistiksel verileri kaydeder. Web sitesi operatörü tarafından dahili analiz için kullanılır.

İstatistik

Oturum süresi boyunca

gsc

Bu çerez; ziyaretçilerin web sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır.

İstatistik

Kalıcı

gscs

Bu çerez; ziyaretçilerin web sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır.

İstatistik

Kalıcı

_fbp

Bu çerez; Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenler tarafından gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.

Pazarlama

3 ay

_gcl_au

Bu çerez; Google AdSense tarafından, Google AdSense hizmetlerini kullanan web siteleri arasından web sitelerinde reklam verimliliğini kapsamında kullanılır. Google altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verileriniz yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

Pazarlama

3 ay

ads/ga-audiences

Bu çerez; Google AdWords tarafından, ziyaretçinin web sitelerindeki çevrimiçi davranışına bağlı olarak müşteriye dönüşme olasılığı yüksek olan ziyaretçilerle yeniden etkileşim kurmak için kullanılır. Google altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verileriniz yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

Pazarlama

Oturum süresi boyunca

fr

Bu çerez; Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenler tarafından gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.

Pazarlama

3 ay

gscw

Bu çerez; ziyaretçiyle ilgili verileri kaydeder. Bilgiler, reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır.

Pazarlama

Kalıcı

IDE

Bu çerez; Google DoubleClick tarafından, görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedefli reklamlar sunmak amacıyla kullanılır.

Pazarlama

1 yıl

pagead/1p-conversion/#

Bu çerezin kullanımı sınıflandırılmamıştır.

Pazarlama

Oturum süresi boyunca

pagead/1p-user-list/#

Bu çerez; kullanıcının birden fazla web sitesinde belirli ürünlere veya etkinliklere ilgi gösterip göstermediğini izler ve kullanıcının siteler arasında nasıl gezindiğini ortaya çıkarır. Web siteleri arasında reklam çabalarının ölçülmesi için kullanılır ve yönlendirme ücretlerinin ödenmesini kolaylaştırır.

Pazarlama

Oturum süresi boyunca

pagead/viewthroughconversion/400622067

Bu çerezin kullanım amacı belirtilmemiştir.

Pazarlama

Oturum süresi boyunca

tr

Bu çerez; Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenler tarafından gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.

Pazarlama

Oturum süresi boyunca

pagead/1p-conversion/#

Bu çerezin kullanım amacı belirtilmemiştir.

Sınıflandırılmamış

Oturum süresi boyunca

CookieLaw

Bu çerezin kullanım amacı belirtilmemiştir.

Sınıflandırılmamış

14 gün

cReferrer

Bu çerezin kullanım amacı belirtilmemiştir.

Sınıflandırılmamış

Kalıcı

scCat

Bu çerezin kullanım amacı belirtilmemiştir.

Sınıflandırılmamış

1 gün

scTop

Bu çerezin kullanım amacı belirtilmemiştir.

Sınıflandırılmamış

1 gün

Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Çerezler aracılığı ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; Dorlion Metal hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

Ayrıca kişisel verileriniz, istatistik çerezine onay vermeniz halinde; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak yurt dışında yerleşik üçüncü taraf altyapı sağlayıcı Google Analytics aracılığıyla yurt dışındaki sunucularda işlenecektir. Bu kapsamda; tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecektir.

Çerezlerin Yönetimi 

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.

Ayrıca;

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).

İlgili Kişilerin Talepleri

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınız ve kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için  Genel Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz. Dorlion Metal çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikası’nı değiştirme hakkını saklı tutar.